Ez a  honlap az első magyar nyelven elérhető, digitális, a szervetlen pigmenteket ismertető és rendszerező „pigment-könyvtár”.

Egy hiánypótló adatbázis létrehozásának alapötlete a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén merült fel a 2000-es évek elején, amikor egy szakdolgozat keretében megszületett az első áttekintő,1 a szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatát rendszerező munka. Azóta a pigmentek vizsgálatának oktatása a restaurátorképzésben önálló tantárggyá vált, ami megfelelő oktatási segédanyag megírását tetté szükségessé. Ennek „digitális alapját” Galambos Éva, a doktori dolgozatához2 csatolt mestermunka keretében létrehozta. Az ismeretanyag további feldolgozására, rendszerezésére pedig akkor került sor, amikor a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskoláján keresztül nyert TÁMOP (a Tudományos képzés műhelyeinek támogatása TÁMOP-4.2.2.B-10/1) pályázati keretből lehetőség nyílt a  adatbázis és honlap létrehozására.
A honlap segítségével a „pigment-könyvtár” az egyetemi oktatáson túl egy szélesebb kör számára válik most elérhetővé, és egyúttal segítségül szolgálhat a restaurátori, művészettörténeti, vagy akár a régészeti tudományterületek kutatásainak.
Az adatbázis létrehozásakor az egyik legfőbb szempont az addig hiányos magyar nyelvű terminológia lefektetése volt. A honlap fontos kezdeményezése és célkitűzésünk, hogy a Magyarországon folyó pigment vizsgálatoknak egy gyűjtő-rendszerező adatbázisa legyen. Ennek igénye többször, több helyen megfogalmazódott már. Úgy gondoljuk, hogy az internet adta lehetőségeket kiaknázva egy olyan közösségi adatgyűjtemény jöhet létre, mely számos kutatónak nyújthat segítséget. Reményeink szerint egyre több restaurátor és műtárgyakkal foglalkozó szakember jelentkezik majd, és tölti fel a honlapra, főleg magyarországi gyűjteményekben őrzött műtárgyak vizsgálatából származó eredményeit.

A -ban minden pigment oldalhoz tartozik egy adatbázis rész, amiben felsorolásszerűen szerepelnek majd példák, amelyekhez csatolva, külön fájlban lesznek megtekinthetők az azonos szempontok szerint rendszerezett vizsgálati eredmények. Reméljük, hogy a folyamatosan bővülő adatbázis egyszer majd ki is növi e honlap kereteit. A feltöltés módjáról és az adatbázisról bővebb leírást a „kapcsolat” menüpontban olvashatnak.

A  adatbázis létrehozása két restaurátor-művész munkája. Mindketten, dr. Galambos Éva és dr. Vihart Anna a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában szereztek DLA fokozatot.

Galambos Éva, faszobrász restaurátor az MKE Restaurátor Tanszékének tanársegédje, a szervetlen színes pigmentek vizsgálatából doktorált, ezt oktatja.

Vihart Anna, festmény restaurátor a fekete pigmentek vizsgá-latából írta disszertációját.3 A honlap grafikai és számítógépes munkáját nagyrészt ő végezte.

Számos hazai szakember segítsége is nagy szerepet játszott abban, hogy létrejöhessen ez a honlap. Mivel mindenkit nem áll módunkban itt felsorolni, csak a legfontosabb segítőket említjük meg, és ezúton is nagyon köszönjük önzetlen munkájukat!


Kriston László (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Sajó István (Magyar Tudományos Akadémia, KKI)
Dr. Szentkirályi Miklós (Szépművészeti Múzeum)
Forrai Kornélia, (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Harsányi Eszter (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Pattantyús Manga (Szépművészeti Múzeum)
Dr. Kovács Petronella (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Dr. Márton Zsuzsanna (Pécsi Tudomány Egyetem)
Dr. Előd Ágnes (Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Kardkovács Réka (pályázatírás)
Bendig-Zsilinszky Zsófia (projektvezetés, MKE)
Orbán Nándor (S22 Grafikai BT)
Baráth Dániel (programozás)

Kellemes és hasznos böngészést kívánunk!

Minden felhasználónkat és olvasónkat kérjük, hogy ha észrevételük van az oldallal kapcsolatban, vagy bármilyen hibát találnak, jelezzék ezt nekünk! Éppen azért képzeltük el „digitális alapon” ezt az adatbázist, hogy továbbfejleszthető, korrigálható legyen, és az újabb kutatások eredményeivel is folyamatosan bővülhessen. Ehhez kérjük szíves együttműködésüket!
 
Köszönettel: a szerzők.

Galambos Éva, Vihart Anna

A honlap teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. ©

Ha hivatkozni szeretnél az oldalra: 

Dr. Galambos Éva, Vihart Anna: Pigmentum, az első magyar nyelven elérhető, digitális, a szervetlen pigmenteket ismertető és rendszerező „pigment-könyvtár”. (2013) www.pigmentum.hu
1 - Galambos Éva (2001): A fontosabb, az ókortól a 19. század végéig, főként Európa területén használt, kék, zöld és vörös pigmentek szakdolgozat MKE. Ennek folytatásaként Károlyi Anna (2003): A fontosabb, az ókortól a 19. század végéig, főként Európa területén használt fehér, sárga és barna pigmentek, szakdolgozat, MKE. Petrika Tímea (2005) Természetes szerves vörös, sárga és barna pigmentek és színezékek az ókortól a XIX. századig. Vékonymetszet készítés. Szakdolgozat, MKE. Vihart Anna (2005): Kék, zöld szerves pigmentek és színezékek, szerves és szervetlen festékek. Szakdolgozat, MKE.
2 - Galambos Éva: A restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek kapcsolata. A szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe. DLA értekezés, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2007
3 - Vihart Anna: A szerves és szervetlen fekete és sötétszürke pigmentek mikroszkópos vizsgálatai és kimutatási lehetőségei. DLA értekezés, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2011

Az oldal tetejére