A  honlap használata ingyenes, de regisztrációköteles.
 

A pigmentum honlap használata ingyenes, de a pigmentekkel foglalkozó oldalakhoz a hozzáférés regisztrációhoz kötött. A Magyar Képzőművészeti Egyetem minden restaurátor hallgatója és a Magyar Restaurátor Kamara tagjai regisztrálásuk esetén egy napon belül e-mail-en megkapják a belépésre jogosító jelszavukat.
Ezen felül bárki regisztrálhat, de a regisztrációhoz pár mondatos bemutatkozást kérünk, abból a célból, hogy felmérhessük milyen egyéb tudományterületről van érdeklődés a honlap, és a restaurátori vizsgálatok iránt.  

Regisztráció nélkül egy demo változat tekinthető meg, maga a pigment könyvtár és adatbázis rész nem elérhető.
A demo változatban az általános restaurátori vizsgálatokról tájékozódhatunk, kiemelve a mikroszkópos vizsgálatokat. A feltöltött ismeretanyag a restaurátorképzés tananyaga. Célunk, hogy ez a vizsgálati technika nagyobb teret hódíthasson, és általánossá válhasson műtárgyak vizsgálati területén.

© A honlap teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. 

 
 

• A honlap létrejöttéről

• A szerzők

• A honlap használata

• A pigment könyvtár

• Fényképek és vizsgálati
  eredmények feltöltése


 

 


 
 

• A pigment
• A pigmentek
  két csoportja


• Történelem

• A szín és a fény
• A diszperzió
  azaz a színszóródás

• A testszín kialakulása

• Fényelnyelés és
  törésmutató

• Fényvisszaverődés
• Interferencia-diffrakció
• A fényszórás
  és a méret


• A szín érzékelése
• A festék színe
• A festett rétegek színe
• A felszín
  és a komplex réteg

• Fedőképesség -
  lazúrózóképesség


• Színezőképesség -
  színezőerő


• Abszorpciós színek
• Diffúziós színek
• Jó színezőképességű
  modern festékek


• Kémiai tulajdonságok:
  ellenállóképesség,
  érzékenység
  összeegyeztethetőség,
  kötőanyagszükséglet,
  festéstechnikai
  jellegzetességek

Szemcsekarakter

• A szemcsék mérete
• A szemcsék formája
• A szemcsék felülete
• Egyéb jellemzők

Optikai tulajdonságok

• A szemcse színe és
a pleokroizmus

• A törésmutató
• A kettőstörés
  (kioltás módja, interferencia szín,
  belső visszaverés szerepe)

• A tengelykép meghatározás
• Egyéb optikai tulajdonságok:
  segédlemezek, szűrők használata

• A szerves
  és szervelen
  pigmentek


• Táblázatok


 
  • A restaurátori vizsgálatok
  és egyéb tudományterületek
  kapcsolata


• Az általánosan egymásra
  épülő restaurátori
  vizsgálatok, módszerek


• Mikronok világa

• Az „eredetiség”
  meghatározása

• A fototechnikai
  vizsgálatok szerepe


• Normál felvételek
• Surlófényes felvételek
• UV-reflexiós felvétel
• UV-lumineszcens,
  IR-lumineszcens
  felvétel

• Infravörös felvételek
• Részletfelvételek
• Röntgen radiográfiás
  felvétel


• Próbatábla
  vizsgálatai

• A mikroszkóp

• Sztereomikroszkóp
  és kisebb nagyítású
  mikroszkópok


• Polarizációs
  mikroszkóp (PLM)

• A polarizációs
  mikroszkóp fontos
  részei

• Az objektíven
  szereplő adatok

• A polarizált fény

• Lumineszcens
  mikroszkópizálás

• Kémiai- és
  nagyműszeres
  vizsgálatok

 


A több száz aloldalon keresztül mutatja be a műtárgyakon előforduló fontosabb szervetlen pigmenteket, az egyes anyagok általános tulajdonságait, továbbá a vizsgálatukhoz használatos fototechnikai eljárások, mikroszkópos vizsgálatok, kémiai és műszeres analízisek mérhető eredményeit.

A belépés után elérhetővé válik a „pigment könyvtár”.

A menü színes gombjaira kattintva az egyes színek „paletta” oldalára lép a látogató.A kiválasztott színre, például a kék gombra kattintva a kék paletta oldal jelenik meg. A fejléc színe kékre vált.
A fejléc színes gombjaira kattintva bármikor átválthatunk egy másik szín, pl. a zöld palettájára.

A kék paletta oldalon sorakoznak a történeti korok szervetlen kék pigmentjei.
(A szerves pigmenteket szintén jelöli az oldal, de ezek feltöltése egy következő projekt feladata lesz.)A palettán kiválasztott kékre (pl. smaltéra) kattintva megjelenik az adott pigment adatlapja.
A fejléc jobb oldalán, a könnyebb tájékozódás kedvéért, látható a pigment neve, egy rá jellemző kis ikonnal.
A jelzés mindaddig ott marad, amíg az adott pigment adatlapján maradunk.

 
 

• Neve, összetétele,
  előállítása

• Elterjedése
• Festéstechnikája
• Érzékenysége,
  elváltozásai

• Példák

• Lumineszcens felvétel
• UV reflexiós felvétel
• Infravörös felvétel
• Hamis infravörös
• Keresztmetszet-
  csiszolatok

• Optikai tulajdonságok
• Átmenő fényben
• Polarizációs
  tulajdonságok

• Kémiai tesztek
• Nagyműszeres
  vizsgálatok

• Összetéveszt-
  hetőség

• A pigment
  előfordulása
  műtárgyakon


Az oldal tetejére